- Et talstærkt team

new good seller

Om Revisionsfirmaet Hvass A/S

Siden 5. januar 1980 har firmaet ydet revisorassistance til et stadigt stigende antal kunder. Vore kunder er virksomheder inden for alle brancher, dog bortset fra fiskeri og landbrug. En stor del af vore kunder er anparts- og aktieselskaber.

Det forholdsmæssigt store antal registrerede revisorer i vor virksomhed sikrer at vi er i stand til at løse større opgaver på et fagligt højt niveau, ligesom selv små opgaver løses af velkvalificerede medarbejdere.

Kvaliteten i vort arbejde sikres ved at vi er underlagt et kvalitetsstyringsystem
godkendt af Revisortilsynet.

Vi yder rådgivning og assistance inden for regnskab, revision, budgettering, generationsskifte, økonomisk- og skattemæssig assistance m.m.

Nøgleord: Kvalitet, præcision og professionalisme.

Good Seller Uk